Головне меню

Фотогалерея міста

Публічна інформація

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»  покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Корецькою  міською радою здійснюється відповідно до розпорядження Корецького міського голови від 11.05.2011 №61 “Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у міській раді».

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 


 Порядок складання, подання запиту на інформацію

    Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

    ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
    опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
    підпис і дату.

 


 Для оформлення інформаційного запиту /Інструкція/ ви можете звернутися

    усно: телефон, факс /03651/  2-18-43,  2-26-45
    письмово: Корецька міська рада, вул.Київська,69 , м.Корець, 34700;
    електронна пошта:  mkorec_zv@ ukr.net

 


Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.